SZ&S Group Kft.
AZ INGATLANKEZELŐ
1074 Budapest, Hársfa u. 10/B. Postacím: 1400 Budapest, Pf.: 66.
Telefon: 322-0265, 322-4643, 478-0464 E-mail: iroda@szsgroup.hu

LEJÁR SOK VÍZMÉRŐ ÓRA HITELESSÉGE ÉV VÉGÉN...

A lakásokban lévő és az egyéni vízfogyasztást mérő hiteles vízórák 8 évig tekinthetőkek hitelesnek (ez a gyártási évtől függ, ami a legtöbb vízóra számlapján rajta van). Ezt követően hitelesíteni kell újra, azaz cserélni kell új vízórára és azt a vízművek által átvetetni (ilyenkor plombálják le egy jegyzőköny kiséretében).

Hogy mikor jár le az óra hitelességge?

Ezt a Díjbeszedő számláján megtalálja -amin a viz- és csatornadíjat kapja kéthavonta- egy külön keretben, ahol a gyáriszám és lejárat ideje van feltüntetve.

Ha a vízóra hitelessége lejár, a vízművek a különszámlázást megszünteti és attól kezdve a társasháznak az közgyűlés által elfogadott mindenkori vízdíjátalányt kell megfizetni, amíg a tulajdonos az új, hiteles vízórát be nem szerelteti és veteti át a vízművekkel.

A vízóra cserére érdemes szakcéget keresni, aki az óracsere mellet az összes adminisztratív feladatot is elvégzi (hitelesítő plombálás, új bszerződés aláíratása a közös képviselettel, közművel). Ilyen cégek liostályát megtalálja a Vízművek honlapján.