SZ&S Group Kft.
AZ INGATLANKEZELŐ
1074 Budapest, Hársfa u. 10/B. Postacím: 1400 Budapest, Pf.: 66.
Telefon: 322-0265, 322-4643, 478-0464 E-mail: iroda@szsgroup.hu

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK JÓTÁLLÁSA ÉS SZAVATOSSÁGA...

Az új építésű lakok esetében sok féle elképzelés van a szavatosság és garancia témakörében.

Fontos tudni, hogy az új építésú lakások esetében a jogszabályban előírt 3 éves (bizonyos esetekben 5 és 10 éves) jótálása a lakás műszaki átadás-átvétele dátumától kezdődik, vagyis nem a lakás megvásárlásától, birtokba vételétől. A lakáshoz jótállási jegyet kell kiadni, ami tartalmazza az lakás alapvető műszaki paramétereit, a jótállás feltételeit, terjedelmét és hogy az kit terhel.

Minden esetben a vállalkozónak kell bejelenteni a jótállási igényt írásban, átvetetve azt vele vagy tértivevényes levélben megküldve a cég székhelyére, különben egy későbbi eljárás esetében annak igazolása, hogy időben és a kötelezettsnek jelentette be a hibát nehezen válik bizonyíthatóvá.

Sokan úgy gondolják, hogy elég a hiba kijavításakor szólni a beruházónak és beadni a számlát. Ez nem jó, mert a bejelentést követően a beruházónak 15 napon belül  kell nyilatkoznia a bejelentéssel érintett hibáról és dönteni, hogy azt elfogadja és javítja, vagy nem fogadja el, hogy a hibáért felelős. Ilyenkor érdemes a fogyasztóvédelemhez fordulni.

Más a helyzet, amikor már eltelt a jótállási idő, de még szavatossági idő fenn áll. Itt az az alapvető különbség, hogy míg a jótállás idején elég maga a hiba bejelentése, addig a szavatossági időben azt is bizonyítani kell, hogy a hibáért a vállalkozó felelős. Vagyis itt a bizonyítás már a bejelentő lakástulajdonost terheli.